VĚŽOVÉ A POZEMNÍ
VODOJEMY
TRADICE, KVALITA,
SPOLEHLIVOST
KOVOVÝROBA
A SVAŘOVÁNÍ
PŘEPRAVA
A MONTÁŽ
ANTÉNNÍ STOŽÁRY
A VĚŽE
VYRÁBÍME
věžové vodojemy, pozemní vodojemy, ocelové konstrukce, sila, zásobníky, výměníky, násypky, akumulační nádrže, uskladňovací nádrže jednoplášťové a dvouplášťové, plynojemy, tlakové a netlakové nádoby, kovové výrobky pro stavební a strojní vybavení, těžká vzduchotechnika, komíny, spalinovody, moduly, bandáže, vzduchovody, horkovody, clony, potrubí velkých průměrů, prefabrikace potrubí malých a velkých průměrů, jednotlivé díly obaloven a betonárek, chemické a průmyslové pece (konvekce a radiace), svařence různých velikostí, klapky, dilatace, kompenzátory, konstrukční práce, anténní stožáry a věže

NABÍZÍME

Potřebujete poradit
s výrobou, povrchovou úpravou nebo montáží?KONTAKTUJTE NÁS

V současné době naše firma vyrábí a dodává věžové a pozemní vodojemy v objemu 20-2000 m3, komponenty velkých čističek odpadních vod včetně zařízení pro zlepšení ekologie a životního prostředí, zařízení pro petrochemický průmysl včetně uskladňovacích nádrží a rafinérských pecí, kompletní i částečné obalovny asfaltových směsí, těžká vzduchotechnická zařízení, tlakové i netlakové nádoby a také veškeré typy ocelových konstrukcí.
 

Zajišťujeme přepravu a montáž jednotlivých součástí na místo určení. Máme dlouholeté zkušenosti s přepravou nadměrných nákladů a montáží na mnoha místech světa.

 

 

JAK SE STAVÍ VODOJEM?

Podívejte se na krátké video ze stavby jednoho z našich vodojemů.